Koronawirus – informacje dla Rodziców/zalecenia

Aktualizacja z dnia 25 stycznia 2022

Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązującą w naszych placówkach procedurę covid.

Procedura na wypadek pojawienia się koronawirusa 24_01_2022

Załącznik nr 1

——————————————————————————————————————-

Aktualizacja z dnia 07 maja 2020

Szanowni Rodzice,

w związku z planowanym otwarciem placówki żłobka „Twórcza kraina” z dniem 11 maja 2020 oraz zgodnie z wytycznymi GIS-u stosowaniem w placówce reżimu sanitarnego, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

  1. Procedura na wypadek pojawienia się koronawirusa
  2. Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja z dnia 04 maja 2020

Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej  powierzchni na dziecko 4m2, pierwszeństwo w powrocie do żłobka mają dzieci Rodziców, którzy:

  1. oboje Rodzice pracują – wykonują pracę poza jednostką organizacyjną pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  2. przynajmniej jeden z pracujących Rodziców wykonuje pracę:
  • w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym Rodzice, którzy zdecydują się oddać dziecko do żłobka z dniem 11 maja 2020 zobowiązani są do dostarczenia do placówki poniższych oświadczeń:


Szanowni Rodzice,

W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (wcześniej nazywanego 2019-nCoV), wywołującego chorobę COVID-19, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat wirusa na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

Epidemiologia zakażeń wirusem i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną namawiamy do bieżącego śledzenia aktualności na stronach poniższych instytucji.

Główny Inspektorat Sanitarny monitoruje sytuację epidemiologiczną i prowadzi bieżący monitoring osób przekraczających granicę Polski w porozumieniu z innymi służbami. Na swojej stronie na bieżąco publikuje informacje o nowym koronawirusie, komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji.

https://gis.gov.pl/

Na stronie Ministerstwa Zdrowia zostały zebrane i w przystępny sposób przedstawione informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dla osób podróżujących do określonych państw i regionów, zamieszcza ostrzeżenia i rekomendacje m.in. w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Państwowy Zakład Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zamieścił ikonografiki Światowej Organizacji Zdrowia, które krótko i obrazowo informują jak można ograniczyć ryzyko zakażenia się wirusem.

https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-…

dezynfekcja rąk .
KV .
plakat A3 ogólny nowy .
KV plakat A4 ogólny nowy angielski .
Plakat zakrywanie nosa i ust .