REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU 14.09.2020-17.09.2020

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW realizowanego przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W związku ze zwolnieniem się 4 miejsc w żłobku „Twórcza kraina” przy ul. Trawowej 63b (obręb Muchobór Wielki) ogłaszamy rekrutację dodatkową.

Okres dofinansowania miejsc w ramach projektu unijnego to wrzesień 2020 – grudzień 2020.

Miesięczne czesne w tym okresie wynosi 300,00 zł.

Do projektu przyjętych zostanie 4 rodziców/opiekunów prawnych dzieci spełniających kryteria:

– mieszka na terenie gminy miasta Wrocław

– przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub jest osobą bez zatrudnienia deklarującą chęć powrotu do pracy.

W celu rekrutacji do projektu należy pobrać i wypełnić:

  1. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie
  3. Załącznik nr 6 – zaświadczenie od pracodawcy (dla osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym)
  4. Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu dotyczące statusu na rynku pracy (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz osób niezarejestrowanych, jak również przebywających na urlopie wychowawczym)
  5. Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pozostałe dokumenty podpisywane są w momencie zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie!

REKRUTACJA DO PROJEKTU!

  • przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 14.09.2020 – 17.09.2020,
  • weryfikacja złożonych dokumentów: 18.09.2020,
  • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz sporządzenie listy rezerwowej: 18.09.2020

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji_uczestnictwa w projekcie_14_09_2020.

Upoważnienie do odbioru

Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy dane zmiana

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu_status na rynku pracy

Załącznik nr 6 Zaświadczenie od pracodawcy 1

Załącznik nr 7 Zaświadczenie od pracodawcy 2

Załącznik nr 8 Zaświadczenie od pracodawcy 3

Załącznik nr 9 Karta informacyjna o dziecku_zgody i oświadczenia

Załącznik nr 10 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 531 538 697 lub poprzez e-mail: tworczakraina@twpwroclaw.pl

Zapraszamy do kontaktu!

REKRUTACJA DO PROJEKTU 23.04.2019 – 17.05.2019

przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 23.04.2019 – 10.05.2019,
weryfikacja złożonych dokumentów: 11.05.2019 – 16.05.2019,
ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz sporządzenie listy rezerwowej: 17.05.2019

Dnia 17 maja 2019 zakończyła się rekrutacja do projektu po naszej stronie jako Partnera Wiodącego. Wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, wszystkim osobom biorącym udział w procesie rekrutacji  przekazane zostały poprzez e-mail.

Żłobek powstaje w ramach projektu partnerskiego:

„TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW” realizowanego przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Żłobek powstaje z myślą o rodzicach/prawnych opiekunach dzieci powracających do pracy po urlopie: macierzyńskim, rodzicielskim oraz osobach pozostających bez zatrudnienia tj osobach bezrobotnych/biernych zawodowo (w tym na urlopach wychowawczych).

Do projektu przyjętych zostanie 25 rodziców/opiekunów prawnych dzieci spełniających kryteria:
– mieszka na terenie gminy miasta Wrocław
– przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub jest osobą bez zatrudnienia deklarującą chęć powrotu do pracy.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci niepełnosprawne!

Jak aplikować do udziału w projekcie:
– pobierz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.twpwroclaw.pl
– dostarcz dokumenty do Biura Projektu: osobiście, pocztą tradycyjną

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
lub prześlij na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl

– jeśli chcesz uzyskać więcej informacji: zadzwoń: 531 538 697, napisz: szkolenia@twpwroclaw.pl


SPOTKANIE INFORMACYJNE

29 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00
ul. Wagonowa 1
53-609 Wrocław

Zgłoś się na spotkanie:
szkolenia@twpwroclaw.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE aktualizacja z dnia 20 kwietnia 2020

Regulamin rekrutacji_uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnika projektu .
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika projektu .
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu .
Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .
Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu_status na rynku pracy .
Załącznik nr 6 Zaświadczenie od pracodawcy 1 .
Załącznik nr 7 Zaświadczenie od pracodawcy 2 .
Załącznik nr 8 Zaświadczenie od pracodawcy 3 .
Załącznik nr 9 Karta informacyjna o dziecku_zgody i oświadczenia .
Załącznik nr 10 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka .
Upoważnienie do odbioru .

ARCHIWALNE:

Regulamin rekrutacji_uczestnictwa w projekcie .
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy .
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika projektu .
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu .
Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .
Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu_status na rynku pracy .
Załącznik nr 6 Zaświadczenie od pracodawcy 1 .
Załącznik nr 7 Zaświadczenie od pracodawcy 2 .
Załącznik nr 8 Zaświadczenie od pracodawcy 3 .
Załącznik nr 9 Karta informacyjna o dziecku_zgody i oświadczenia .
Załącznik nr 10 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka .


BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
tel. 71 373 57 97

Osoba do kontaktu
Magdalena Zakrzewska-Olejnik
71 373 57 97 wew. 19 kom. 531 538 697


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.