Zajęcia dodatkowe


Profilaktyka logopedyczna w żłobku, która nie tylko zapobiega powstawaniu zaburzeń, ale również umożliwia dziecku optymalny poziom rozwoju mowy dzięki wczesnej stymulacji i diagnostyce. Stała praca z logopedą sprawi, że dzieci będą umiejętnie komunikowały się z otoczeniem, sygnalizowały swoje potrzeby, będą miały szansę wkroczyć w wiek przedszkolny bez zaburzeń artykulacji, oddychania, połykania oraz z prawidłowo ukształtowanymi odruchami w obrębie jamy ustnej. Logopeda będzie monitorował postępy dzieci, dostosowywał zakres zajęć do wykrytych deficytów, prowadził konsultacje z rodzicami.


Wszechstronny, spontaniczny ruch jest charakterystyczną cechą optymalnego rozwoju psychomotorycznego malca. W żłobku zajęcia prowadzą do nabycia przez dzieci podstawowych umiejętności ruchowych, pozwalają na stopniowe doskonalenie ruchów lokomocyjnych oraz ruchów warunkujących wykonywanie różnych czynności. Sprzęt gimnastyczny na zajęcia zapewnia prowadzący.

Cele i zadania zajęć ruchowych:

 • stopniowe odkrywanie możliwości własnego ciała (chód, bieg, podskok, rzut, chwyt),
 • rozwijanie mięśni całego ciała,
 • kształtowanie prawidłowej podstawowej ciała,
 • doskonalenie zwinności, równowagi, gibkości, koordynacji ruchowo-wzrokowych, skoczności,
 • nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji,
 • rozwijanie spostrzegawczości poprzez zmysły,
 • wyrobienie orientacji w przestrzeni,
 • pobudzenie wyobraźni i ambicji dziecka,
 • współdziałanie w grupie rówieśników,
 • budowanie odporności na niepowodzenia,
 • obserwacja osiągnięć rozwojowych dzieci przez osobę prowadzącą zajęcia, mająca na celu prawidłowy rozwój motoryki małej i dużej.

Osoba prowadząca monitoruje postępy dzieci i dostosowuje zakres zajęć do wykrytych deficytów. Dla dzieci z wykrytymi wadami postawy i narządu ruchu opracuje zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu z rodzicami.


Są to zajęcia rozwijające muzykalność, inteligencję muzyczną oraz inteligencję przestrzenno – ruchową poprzez: naukę piosenek, zabawy słuchowo – ruchowe, zabawy muzyczne z elementami bajkoterapii, zabawy rytmiczne, zabawy muzyczne rozwijające wyobraźnię, elementy tańców, relaks. Zajęcia muzykoterapeutyczne są bardzo pomocne w nauce koncentracji uwagi, umiejętności podporządkowania się określonym zasadom i czekania na swoją kolej. Terapia muzyczna stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i leczeniu jego dysfunkcji. Rozwija pamięć i spostrzegawczość.


EDUKACJA Z ALPAKAMI – połączenie przyjemnego z pożytecznym. Alpaki przez swój aktywny udział w zajęciach motywują dzieci do łatwiejszego i szybszego nabywania nowych umiejętności i przyswajania wiedzy. Dzieci znacznie chętniej i z większym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach oraz dłużej koncentrują się na wykonywanym zadaniu.

SPOTKANIE Z ALPAKAMI w żłobku to świetnie spędzony czas w towarzystwie alpak. Umożliwia dzieciom nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem, a przez wspólną zabawę także otwarcie się na kontakt z rówieśnikami. W trakcie jednorazowego spotkania dzieci głaszczą, przytulają i karmią alpaki. Przebywanie z alpakami łagodzi uczucie napięcia, niepokoju, pomaga rozluźnić się i otworzyć na świat zewnętrzny, a także stymuluje rozwój zmysłów i zwiększa aktywność. Dzieci sprawując opiekę nad alpakami uczą się empatii oraz odpowiedzialności za żywą istotę.


Praca z dzieckiem w wieku żłobkowym oparta o metodę M. Montessori stymuluje
w pierwszym rzędzie sferę sensoryczną. Podczas zajęć dzieci mają kontakt z różnorodnymi fakturami materiałów, w trakcie których:

 • doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową,
 • uczą się precyzji wykonywania ruchu przy wkładaniu cylindrów do bloków, nawlekaniu korali, przewlekaniu sznurków i innych tego typu pomocach
 • doskonalą umiejętności potrzebne w codziennym życiu: przesypywanie ziaren
  z dzbanka do miseczki, przekładanie ich łyżką, otwieranie i zamykanie kłódek, zakręcanie słoiczków, wkręcanie śrubek,
 • doświadczają czym jest wielkość i masa przedmiotów (różowa wieża, bloki z cylindrami),
 • klasyfikują i porządkują przedmioty ze względu na określoną cechę fizyczną (wielkość, grubość, wysokość) w ten sposób tworząc podwaliny pod myślenie operacyjne i abstrakcyjne,
 • przeliczają w dostępnym dla siebie zakresie i zaznajamiają się ze znakami graficznymi liczb (1-10),
 • odwzorowują także wzory pracując z mozaiką geometryczną.

Zajęcia usprawniają motorykę dłoni, koordynację wzrokowo – ruchową, wydłużają czas skupienia uwagi i dostarczają bodźców sensorycznych. Pozwalają także wychwycić dzieci z problemami w tych obszarach, co potwierdzają nauczycielki na co dzień zajmujące się dziećmi.


Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Celem zajęć jest rozwój sensomotoryczny dzieci, wspieranie ich konstruktywnego rozwoju intra oraz interpersonalnego, zapoznanie z różnymi metodami plastycznymi (struktury, faktury).

W trakcie zajęć dzieci wspólnie z prowadzącym wykonują różnego rodzaju masy plastyczne, przelewają, przesypują, mieszają, ugniatają. Zabawa z użyciem farb, kolorowych pisaków, materiałów kreatywnych (pomponiki, bibuła, wełna, wata itp.). W trakcie zajęć wykonujemy również, różnymi technikami, prace okolicznościowe: Mikołaj, święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Mamy, Dzień Taty.


Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu życia z psem łącząc pogadankę z zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi. Na spotkaniach dzieci mają kontakt z czworonożnym przyjacielem ale również usprawniają swoją motorykę zarówno małą jak i dużą, ponieważ wykorzystuję różne formy pracy. W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.