Rekrutacja dodatkowa na 1 miesiąc opieki – wrzesień 2019 w Żłobku Twórcza kraina

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na miejsce dofinansowane w Żłobku „Twórcza kraina” przy ul. Szwedzkiej 15a we Wrocławiu, osiedle Muchobór Mały. Okres dofinansowania wynosi jeden miesiącwrzesień 2019, po tym okresie istnieje możliwość kontynuacji opieki żłobkowej w ramach miejsca komercyjnego.

We wrześniu mamy 20 wolnych miejsc!

Do rekrutacji zapraszamy:

osoby pracujące, które chciałyby od września 2019 r. powrócić do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym,

osoby pozostających bez zatrudnienia sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rekrutacja dodatkowa na jeden miesiąc opieki tj. wrzesień 2019 r. będzie trwała w sposób ciągły od 05.08.2019 r. do 23.08.2019 Przewidywany termin weryfikacji złożonych dokumentów od do dnia 26.08.2019 r. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane do dn. 26.08.2019 r. Podpisanie umów na jeden miesiąc opieki tj, wrzesień 2019 r. nastąpi do dnia 30.08.2019 r.

W miesiącu wrześniu mamy dla dzieci zaplanowane spotkanie z Alpakami, dogoterapię oraz zajęcia: rytmiczno-muzyczne, gimnastykę korekcyjną, logopedię oraz sensoplastykę.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku w ramach projektu jest stała i wyniesie w miesiącu wrześniu 300,00 zł. Jest to całkowity koszt ponoszony przez Rodzica.

Od października 2019 istnieje możliwość kontynuowania opieki żłobkowej w ramach miejsca komercyjnego, po wcześniejszej deklaracji!

W celu wzięcia udziału w rekrutacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanego regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz w przypadku osób pracujących zaświadczenie o pozostawaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym (załącznik nr 8), w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia oświadczenie o statusie na rynku pracy (załącznik nr 4), na adres e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na 1 miesiąc dofinansowany w projekcie udzielamy telefonicznie pod numerem 531 538 697 lub e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektu oraz do kontaktu!

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Żłobek Twórcza Kraina

Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy dla uczestników projektu ŻŁobek Twórcza Kraina 2019

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu Żłobek Twórcza kraina

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu_status na rynku pracy

Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnika projektu

Załącznik nr 6 Karta informacyjna o dziecku

Załącznik nr 7 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 8 Zaświadczenie od pracodawcy

Załącznik nr 9 Zaświadczenie od pracodawcy 2

Załącznik nr 10 Zaświadczenie od pracodawcy 3

ProjektŻŁOBEK TWÓRCZA KRAINA dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.02-02-0004/17, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF, realizowany przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

Posted in Uncategorized and tagged , , .