Certyfikaty

 

Jakość naszych usług potwierdzają Akredytacje i certyfikaty:

 


1. akredytacja_KO_2008

1.Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2008r. w zakresie kształcenia:

  • Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych. Etyka zawodowa i towaroznawstwo oraz umiejętność poszukiwania pracy – realizacja w formie kursu w wymiarze 120 godz.
  • ABC działalności gospodarczej – realizacja w formie kursu w wymiarze 80 godz.
  • Profesjonalna obsługa klienta w usługach i handlu detalicznym oraz umiejętność poszukiwania pracy – realizacja w formie kursu w wymiarze 102 godz.
  • Aktywność Twoją szansą EFS 1.3 – realizacja w formie kursu w wymiarze 40 godz.

2. akredytacja_KO_82010

2. Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2010r. w zakresie kształcenia:

  • Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z elementami aktywnego poszukiwania pracy i pierwszą pomocą przedmedyczną – realizacja w formie kursu w wymiarze 48 godzin
  • Nowoczesne zarządzanie domem z podstawami obsługi komputera, planowaniem budżetu, podstawami języka angielskiego, dekorowaniem wnętrz, opieką nad osobami starszymi i dziećmi – realizacja w formie kursu w wymiarze 320 godzin

3. Akredytacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Decyzja nr 1/2018 z dnia 16.02.2018r. na prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych z zakresu: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające”, „Dzienny opiekun”, „Dzienny opiekun – szkolenie uzupełniające”, „Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym”, zgodnych Ustawą z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 25.03.2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

decyzja opiekunka dziecięca -1


4. Świadectwo Ochronne na znak towarowy nr 176710 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zezwolenia:

  1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nadany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – 2.02/00037/2004

  2. Wpis do rejestru placówek oświatowych niepublicznych nadany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu