Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Szkolenia BHP organizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (brygadzistów, mistrzów, kierowników). Program obejmuje: 16 godzin lekcyjnych.

 

Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Program obejmuje: 8 godzin lekcyjnych.

 

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowychszkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

 

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno -technicznych – w formie kursu – 16 godzin lekcyjnych

 

W przypadku szkoleń zleconych ceny oraz terminy są do indywidualnego ustalenia.