Centra Kształcenia

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest jednym z najstarszych w Polsce stowarzyszeń zajmujących się edukacją osób dorosłych. Wieloletnie doświadczenie oraz zespół współpracujących z nami  trenerów są gwarancją jakości oferowanych przez nas kursów i szkoleń.

Organizujemy różnorodne szkolenia oraz kursy zawodowe na zlecenie zakładów pracy i instytucji tj. NIK, Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno – Leczniczy „PROVITA”, szkoły, przedszkola, żłobki, współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy we Wrocławiu, Trzebnicy,  Kłodzku, Środzie Śląskiej i Oławie.

Posiadamy Akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia na wybranych kursach, Certyfikat „Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości” Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii oraz tytuł Laureata za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie, nadany przez Departament Weryfikacji Jakości.

Zadania edukacyjne realizujemy poprzez własne ośrodki kształcenia ustawicznego:

Posiadamy akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Decyzja nr 3/2013 z dnia 23.01.2013r. – kontynuacja Decyzja nr 1/2018 z dnia 16.02.2018r. na prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych z zakresu: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające”, „Dzienny opiekun”, „Dzienny opiekun – szkolenie uzupełniające”, „Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym”, zgodnych Ustawą z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 25.03.2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

W lipcu w 2018 roku Centrum przeszło pozytywnie ewaluację zewnętrzną przeprowadzoną przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która polegała na zebraniu i analizowaniu informacji na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę w zakresie wymagań:

    1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
    2. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Więcej informacji o prowadzonych przez nas kursach, szkoleniach i warsztatach znajdziecie Państwo w zakładce:  kursy, szkolenia i warsztaty  lub aktualności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!