Wyniki zapytania ofertowego Nr 1/MALUCH+/TWP/Szwedzka/2024

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż 04 marca 2024 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1/MALUCH+/TWP/Szwedzka/2024

na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka dla 21 dzieci dokonano wyboru Wykonawcy.

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, w tym 2 na realizację I części zamówienia, 3 na realizację II części zamówienia:

 

Wybrane oferty:

Część I – Oferta nr 4 – Vitalii Soloninko – łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00, cena 63500,00 zł brutto

Część II – Oferta nr 1 – Technologie Komfortu Tomasz Sadza – łączna liczba uzyskanych punktów – 90,00, cena 43050,00 zł brutto

Informacja o wyniku zapytania podana została do wiadomości poprzez publikację na stronie Zamawiającego pod adresem www.twpwroclaw.pl, www.tworczakraina.pl oraz telefonicznie wybranym Wykonawcom.

 

Rekomendowane artykuły