Kursy, szkolenia i warsztaty

- dokształcające i kwalifikacyjne, w tym dla osób bezrobotnych;
- dla dyrektorów szkół i nauczycieli;
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
-warsztaty dla dzieci.

Więcej

O nas

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest jedną z najstarszych organizacji oświatowych, pozarządowym stowarzyszeniem zajmującym się edukacją osób dorosłych. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie poziomu wykształcenia oraz wspomaganie szkolnictwa państwowego.

Więcej

Kontakt

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1
53-609 Wrocław
telefon: 71 373 57 97 wew. 12

Więcej

Zainwestuj we własną przyszłość!

Dzieki Towarzystwu Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu rozwiniesz swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.