Cennik szkoleń OR TWP

w roku 2024 (liczba godzin poszczególnych form podana w godzinach dydaktycznych):

Kursy kwalifikacyjne:

 1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 h / 1 500,00 zł
 2. Asystent rodziny – 240 h / 1 650,00 zł

Warsztaty dla nauczycieli dziecka młodszego, nauczycieli świetlic, absolwentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców

 1. Warsztat – „Plastyczne ABC – czyli jak wyczarować cztery pory roku” – 6 h / 160,00 zł
 2. Pory roku (wiosna, lato, jesień i zima) – praktyczne zastosowanie wybranych elementów systemu Edukacja przez ruch” – 6 h / 160,00 zł
 3. „Zabawy muzyczno – ruchowe oraz warsztat komputerowy – jak przygotować piosenki i utwory do przedstawień szkolnych i przedszkolnych” – 4 h / 180,00 zł
 4.  Autyzm i zespół Aspergera – abc dla nauczyciela – 10h/ 500,00 zł 
 5. Psychomotoryka w rozpoznawaniu trudności w rozwoju dziecka przedszkolnego – 10h/ 600,00 zł
 6. Autyzm czy nie autyzm? – 10h/ 500,00 zł
 7. Inne – cena ustalana indywidualnie w zależności od wyboru warsztatu i wielkości grupy

Pozostałe:

 1. Intensywny kurs kadry i płace – 100 h / 1 500,00 zł
 2. BHP dla wszystkich grup pracowniczych – cena ustalana indywidualnie w zależności od wielkości grupy szkoleniowej
 3. Podstawowe zabiegi ratujące życie – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – 8 h / 120,00 zł
 4. Pomoc nauczyciela w przedszkolu – 30h/ 460 zł

Żłobki Twórcza kraina – Wrocław

Miejsca z dofinansowaniem z gminy Wrocław:

Jednorazowa opłata wpisowa: 500,00 zł (płatna do 7 dni od podpisania umowy)

Opłata za pobyt dziecka w żłobku ponoszona przez Rodziców (czesne miesięczne – opłata stała): 950,00 zł

*gdy przysługuje Rodzicom dofinansowanie z ZUS w wysokości 400,00 zł – czesne miesięczne wynosi 550,00 zł

Miejsca dofinansowane z gminy Wrocław. Zadanie publiczne realizowane w okresie od dnia 01.09.2024 r. do dnia 31.08.2025 r.

Dofinansowanie przez Gminę Wrocław: Wysokość kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Wrocław z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 680,00 zł/miesiąc.

Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 150,00 zł

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna):

19,90 zł – dieta zwykła,

20,90 zł – dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, bezglutenowa

*w przypadku zgłoszonych poprzez aplikację Livekid nieobecności planowanych zwrot za wyżywienie dokonywany jest w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem aplikacji Livekid

Rekrutacja na miejsca dofinansowane z Gminy Wrocław odbywa się za pośrednictwem systemu miasta, który dostępny jest tutaj

Miejsca komercyjne (pełnopłatne):

Jednorazowa opłata wpisowa: 500,00 zł (płatna do 7 dni od podpisania umowy)

Opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne miesięczne – opłata stała): 1500,00 zł

*gdy przysługuje Rodzicom dofinansowanie z ZUS w wysokości 400,00 zł miesięcznie – czesne miesięczne wynosi 1100,00 zł

Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 150,00 zł

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna):

19,90 zł – dieta zwykła,

20,90 zł – dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, bezglutenowa

*w przypadku zgłoszonych poprzez aplikację Livekid nieobecności planowanych zwrot za wyżywienie dokonywany jest w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem aplikacji Livekid

Punkt przedszkolny Twórcza kraina 

Stałe czesne miesięczne 800,00 zł (w tym zajęcia dodatkowe j.angielski, logopedia, psycholog, zajęcia z Panem Gitarą, gimnastyka)

Dzienna stawka żywieniowa (za 4 posiłki)– 19,90 zł dieta zwykła;  20,90 zł dieta bezmleczna i wegetariańska, dieta bezglutenowa

Jednorazowe wpisowe (płatne przelewem w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy):

400,00 zł dla nowych dzieci;