Cennik szkoleń OR TWP

w roku 2019 (liczba godzin poszczególnych form podana w godzinach dydaktycznych):

Kursy kwalifikacyjne:

 1. Kwalifikacyjny kurs z zakresu zarządzania oświatą – 210 h / 1 700 zł
 2. Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 30 h / 550 zł
 3. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 h / 1700 zł
 4. Asystent rodziny – 240 h / 1 850 zł
 5. Kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego – 240 h / 1 500 zł
 6. Kurs języka angielskiego przygotowujący nauczycieli wychowania przedszkolnego do egzaminu Cambridge English First potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2 – 120 h / 1440 zł

 Kursy doskonalące, szkolenia, warsztaty dla rad pedagogicznych

 1. Warsztat – „Plastyczne ABC – czyli jak wyczarować cztery pory roku” – 6 h / 130 zł
 2. Pory roku (wiosna, lato, jesień i zima) – praktyczne zastosowanie wybranych elementów systemu Edukacja przez ruch” – 6 h / 130 zł
 3. „Zabawy muzyczno – ruchowe oraz warsztat komputerowy – jak przygotować piosenki i utwory do przedstawień szkolnych i przedszkolnych” – 4 h / 150 zł
 4. Inne – cena ustalana indywidualnie w zależności od wyboru warsztatu i wielkości grupy

Pozostałe:

 1. Intensywny kurs kadry i płace – 100 h / 1200,00 zł
 2. Projektowanie szkoleń z elementami coachingu – 16 h / 300 zł
 3. Opiekun osoby starszej – 110 h / 920,00 zł
 4. Kurs kroju i szycia – I poziom – 70 h / 800 zł
 5. Kurs kroju i szycia – II poziom – 36 h / 470 zł
 6. Kurs kroju i szycia tryb weekendowy – 32 h / 420,00 zł
 7. BHP dla wszystkich grup pracowniczych – cena ustalana indywidualnie w zależności od wielkości grupy szkoleniowej
 8. Podstawowe zabiegi ratujące życie – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – 8 h / 90 zł