Cennik

Cennik szkoleń OR TWP

w roku 2023 (liczba godzin poszczególnych form podana w godzinach dydaktycznych):

Kursy kwalifikacyjne:

 1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 h / 1 500,00 zł
 2. Asystent rodziny – 240 h / 1 650,00 zł

Warsztaty dla nauczycieli dziecka młodszego, nauczycieli świetlic, absolwentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców

 1. Warsztat – „Plastyczne ABC – czyli jak wyczarować cztery pory roku” – 6 h / 160,00 zł
 2. Pory roku (wiosna, lato, jesień i zima) – praktyczne zastosowanie wybranych elementów systemu Edukacja przez ruch” – 6 h / 160,00 zł
 3. „Zabawy muzyczno – ruchowe oraz warsztat komputerowy – jak przygotować piosenki i utwory do przedstawień szkolnych i przedszkolnych” – 4 h / 180,00 zł
 4.  Autyzm i zespół Aspergera – abc dla nauczyciela – 10h/ 500,00 zł 
 5. Psychomotoryka w rozpoznawaniu trudności w rozwoju dziecka przedszkolnego – 10h/ 600,00 zł
 6. Autyzm czy nie autyzm? – 10h/ 500,00 zł
 7. Inne – cena ustalana indywidualnie w zależności od wyboru warsztatu i wielkości grupy

Pozostałe:

 1. Intensywny kurs kadry i płace – 100 h / 1 500,00 zł
 2. BHP dla wszystkich grup pracowniczych – cena ustalana indywidualnie w zależności od wielkości grupy szkoleniowej
 3. Podstawowe zabiegi ratujące życie – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – 8 h / 120,00 zł
 4. Pomoc nauczyciela w przedszkolu – 30h/ 460 zł