Warsztaty plastyczno-techniczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej:

Możliwość realizacji z grupą 8-30 osób.
Realizowane w ramach spotkań popołudniowych w tygodniu /wtorek, środa lub czwartek/, albo warsztatów weekendowych /wymiar 4-16 godzin dydaktycznych/.
Możliwość realizowania w formie cyklu rad pedagogicznych.

Dla kogo…

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, animatorzy i nauczyciele świetlic, absolwenci kierunków pedagogicznych.

Cel:

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie projektowania i organizacji własnego warsztatu pracy – praktyczne narzędzia, materiały, półprodukty – ich zastosowanie. Poznanie wybranych sposobów zastosowania znanych materiałów plastycznych oraz poznanie prostych i oryginalnych zastosowań nietypowych materiałów w pracy z dziećmi.
 • Poznanie i doświadczenie sposobów stosowania wybranych technik plastycznych i artystycznych oraz sposobów ich wykorzystania w codziennych działaniach artystycznych z dziećmi, okazjonalnych pracach plastycznych z dziećmi oraz tworzenia elementów dekoracji w zakresie danego tematu.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie projektowania i organizacji działań warsztatowych m.in.: na potrzeby spotkań warsztatowych z rodzicami i codziennych działań plastycznych w zakresie wybranego tematu.
 1. „Plastyczne ABC – czyli jak wyczarować cztery pory roku”.
 2. „Boże Narodzenie na 100 sposobów”.
 3. „Wielkanoc na 100 sposobów”.
 4. „Upominki dla rodzinki”.
 5. „Podstawy systemu Edukacja przez ruch”.
 6. „Pory roku /wiosna, lato, jesień i zima/ – praktyczne zastosowanie wybranych elementów systemu Edukacja przez ruch”.
 7. „Technika origami baje – w Systemie Edukacja przez ruch”.
 8. „100 technik plastycznych”.

Warsztaty plastyczno techniczne prowadzi mgr Katarzyna Łabędzka – Hełka

Cena: od 20 do 35 zł za 1 godzinę dydaktyczną/za jednego uczestnika
(cena uzależniona jest od wyboru warsztatu, każdy warsztat wymaga innego nakładu materiałów dydaktycznych)

Wypełnij i odeślij nam formularz zgłoszeniowy, a skalkulujemy warsztat dla Twojej grupy 🙂


„Zabawy muzyczno – ruchowe oraz elementy systemu Edukacji przez ruch, czyli dobra inspiracja dla nauczyciela dziecka młodszego”

Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli nauczania początkowego, pracowników świetlic i osób pracujących z dziećmi.

warsztat cz.1 .
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

warsztat cz.2 .
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

warsztat „Zabawy muzyczno – ruchowe oraz warsztat komputerowy – jak przygotować piosenki i utwory do przedstawień szkolnych i przedszkolnych”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl


Wypełnij i odeślij nam formularz zgłoszeniowy, a skalkulujemy kurs/warsztat dla Twojej Rady Pedagogicznej  🙂