I pomoc

Powiększ obraz

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna

 • Szkolenia dla uczniów
 • Szkolenia dla dorosłych
 • Szkolenia dla pracowników firm, instytucji oraz szkół i placówek oświatowych

Zajęcia prowadzą dyplomowani ratownicy medyczni, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się certyfikatem ALS, BLS-AED – Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

Program szkolenia może być dostosowany do wieku oraz wymagań uczestników

W wyniku realizacji programu uczestnik szkolenia powinien znać:

 • Zasady postępowania z osobą nieprzytomną
 • Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • Zasady używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • Zasady postępowania w sytuacji niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach szczególnych

Umieć:

 • Rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych i dzieci
 • Prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową pojedynczo i w zespole
 • Obsługiwać automatyczny defibrylator zewnętrzny
 • Rozpoznać niedrożność dróg oddechowych spowodowaną ciałem obcym
 • Zastosować zabiegi mające na celu usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych
 • Udzielić poszkodowanemu pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu

Liczba godzin: 8

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Pomoce dydaktyczne:

 1. Fantom Baby Anne
 2. Fantom AED Little Anne Training System
 3. Fantom – Laerdal Little Anne
 4. Broad jr. – tors 7 letniego dziecka
 5. Pantom Prestan RKO/AED ze wskaźnikiem WP PRO 100

PROGRAM