O TWP


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest jedną z najstarszych organizacji oświatowych, pozarządowym stowarzyszeniem zajmującym się edukacją osób dorosłych. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie poziomu wykształcenia oraz wspomaganie szkolnictwa państwowego.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – to własny system szkolnictwa średniego, policealnego i wyższego oraz działalność kursowa związana z doskonaleniem zawodowym, dokształcaniem oraz promocją zatrudnienia. Działamy na terenie całego kraju poprzez sieć oddziałów regionalnych, wyposażonych we własną bazę lokalową, współpracujących z profesjonalna kadrą wykładowców, nauczycieli i specjalistów z zakresu edukacji i praktyki gospodarczej.

Siedziba Naszego Oddziału Regionalnego mieści się we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 1, a swoją działalnością obejmujemy obszar całego województwa dolnośląskiego.

 

Kadra zarządzająca


Prezes – mgr Janina Taurogińska-Kopera
Dyrektor Odziału – mgr Elżbieta Zawierucha
Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej – mgr Włodzimierz Groszówka
Dyrektor Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli – mgr Elżbieta Zawierucha
Dyrektor Centrum Kształcenia TWP – mgr inż. Magdalena Zakrzewska-Olejnik
Dyrektor Centrum Kursowego w Kłodzku – mgr Regina Taurogińska

 

TWP założycielem DSW


Jesteśmy założycielem uczelni – Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (wcześniej: Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu), w której można studiować na 4 wydziałach:

  • Wydziale Nauk Pedagogicznych z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego i doktora w dyscyplinie pedagogika
  • Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
  • Wydziale Nauk Technicznych
  • Wydziale Zamiejscowym DSW w Kłodzku