ŻŁOBKI – REKRUTACJA 2022/2023

Informujemy, że nasze Żłobki „Twórcza kraina” przy ul. Szwedzkiej 5a, 15a oraz ul Trawowej 57a, ul. Trawowej 63b we Wrocławiu od września 2022 r.  realizują zadanie publiczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowanej w formie żłobka i będą korzystały ze współfinansowania przez Gminę Wrocław.

OFERTA 2022/2023

Opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne miesięczne – opłata stała):

od stycznia 2023 do sierpnia 2023 – 797,89 zł

od września 2022 do grudnia 2022 – 730,00 zł

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna):

16,90 zł – dieta zwykła,

17,90 zł – dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, 17,90 zł – dieta specjalna tj. bezglutenowa

Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 80,00 zł

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca

Zadanie realizowane w okresie  od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.

 Dofinansowanie przez Gminę Wrocław: Wysokość kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Wrocław z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 680,00 zł/miesiąc.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego Wrocławia (WZD UMW):

G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław tel. +48 71 777 77 60

Wszelkie niezbędne dla Państwa informacje znajdują się na stronie

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek

Rekomendowane artykuły