Dzień otwarty w żłobku „Twórcza kraina” ul. Szwedzka 15a – 20 września 2019

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty do naszej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 –  Żłobka „Twórcza kraina” przy ul. Szwedzkiej 15a na Muchoborze Małym.

Żłobek znajduje się w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego na Nowym Dworze (krzyżówka)!

Dzień otwarty odbędzie się 20 września 2019 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: tworczakraina@twpwroclaw.pl lub sms-em na numer 531 538 697

Zapraszamy do poznania naszej placówki oraz naszego zespołu!

Dodatkowa rekrutacja w projekcie „Żłobek Twórcza kraina” – wolne miejsce w żłobku ul. Szwedzka 15a

Aktualizacja z dnia 12.07.2019.

W wyniku przeprowadzonej dodatkowej rekrutacji w projekcie „Żłobek Twórcza kraina” w żłobku przy ul. Szwedzkiej 15a złożono jeden formularz uczestnictwa w projekcie. Osoba zainteresowana miejscem w projekcie spełniła kryteria uczestnictwa i została do projektu przyjęta.


W związku z posiadaniem jednego wolnego miejsca w projekcie „Twórcza kraina”, w żłobku przy ul. Szwedzkiej 15a, ogłaszamy rekrutację dodatkową w dniach 9-10 lipca. Miejsce dofinansowane w ramach projektu „Żłobek Twórcza kraina” nr RPDS.08.04.02-02-0004/17.

Czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, informuje iż  w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 24.06.2019 r. na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu wybrał ofertę:

Weranda Smaków
Anna Kalus-Zielińska, Anna Gaweł s.c.

ul. Krakowska 31 A 50-424 Wrocław.