Kursy i warsztaty z języków obcych

  1. Kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Cambridge English First.
  2. Warsztaty Kindergarten Teacher (nauczyciel w przedszkolu).
  3. Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

Oferowana cena proponowanych przez nas kursów wynosi:

  • kursy językowe – 9 zł za godzinę w grupie 13-osobowej lub 12 zł za godzinę w grupie 10-osobowej, w tym: test diagnostyczny, podręcznik, materiały dydaktyczne, bezpłatne konsultacje z lektorem
  • opłata w całości za semestr lub w miesięcznych uzgodnionych ratach
  • warsztat Kindergarten Teacher: 360 zł
  • dodatkowo opłata za egzamin Cambridge English First580 zł
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka obcego – 1600 zł  (możliwość rozłożenia na dwie równe raty)