Aktualizacja z dnia 07.10.2019

Uprzejmie informujemy, iż zakończyła się rekrutacja do naszego projektu. Wszystkie placówki zakwalifikowane do udziału w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 11 października 2019 r. o godz. 15:00 w naszej siedzibie przy ul. Wagonowej 1 w sali nr 5.

Termin realizacji projektu:  23.09.2019 – 31.12.2019

Do udziału w projekcie zapraszamy placówki edukacji przedszkolnej z terenu woj. dolnośląskiego, które zapewnią udział w projekcie maksymalnie dwóch grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat.

Każda zakwalifikowana do udziału w projekcie grupa przedszkolna przejdzie godzinne zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 23.09.2019 r. i będzie trwała do 07.10.2019 r., przy czym termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 04.10.2019. W przypadku wcześniejszego zebrania wymaganej liczby uczestników rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE OGRANICZONA! –  tylko 16 placówek  – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dlaczego „EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW”? 

Pierwsza pomoc to często jedyna szansa, by zapobiec tragedii. Istotne jest to by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. Przykładów ratowania życia wśród dzieci i młodzieży nie brakuje.
W telewizji, radiu można było usłyszeć o pięciolatku, który wezwał karetkę, gdy jego mama miała atak padaczki albo o trzyletnim chłopcu z Łańcut, który zadzwonił do swojej babci, ponieważ nie mógł dobudzić mamy, która znajdowała się w łazience. Może maluchy nie mają na tyle siły by ucisnąć fantoma, zrobić właściwy wdech, warto jednak oswajać je z tematem pierwszej pomocy. Istotne jest by wyrobić w dzieciach odruch – gdy zdarzy się wypadek należy wezwać pomoc. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Dlatego warto od najmłodszych lat uczyć je prostego schematu ratowania życia, im wcześniej zaczniemy tym większa szansa, że one kiedyś komuś pomogą. A najlepiej uczyć się przez zabawę ratując życie ulubionego misia.

Projekt ma celu:

  • kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw wśród dzieci w wieku
    od 4 do 6 lat
  • nauka dzieci w wieku od 4 do 6 lat spostrzegania sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z podstawowymi procedurami zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia
  • zapoznanie dzieci w wieku od 4 do 6 lat ze sprzętem ratującym życie oraz numerami alarmowymi.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowo szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów dzieci biorących udział w projekcie oraz nauczycieli przedszkoli. Przewidujemy realizację 7 szkoleń pn. „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”. Najważniejszym celem tych szkoleń, oprócz zapoznania ze sposobami udzielania pierwszej pomocy, będzie przezwyciężenie w sytuacji realnego zagrożenia strachu i popadania w panikę, które najczęściej towarzyszą takim zdarzeniom.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy placówki
  3. załącznik 2 – oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego
  4. załącznik 3 – formularz zgłoszeniowy na 8 godzinne szkolenie dla rodziców_opiekunów prawnych

Zapraszamy!