Program Maluch+ 2022-2029

Program Maluch+ 2022-2029

Miło nam poinformować, że jako Organ prowadzący Twórczą krainę otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2022-2029. Uzyskane dofinansowanie ma na celu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach tego rozwoju mamy w zamiarze otwarcie nowego żłobka „Twórcza kraina” na Muchoborze Małym we Wrocławiu oraz zwiększenie liczby miejsc w jednej z prowadzonych placówek na Muchoborze Wielkim. Gdy już te miejsca powstaną przewidziane jest dofinansowanie do ich funkcjonowania przez okres 36 miesięcy w wysokości 836,00 zł miesięcznie, które obniżało będzie opłatę pobieraną od Rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do tych nowo powstałych miejsc. Szczegóły dalszych działań już wkrótce!

Zestawienie znaków FE – KPO – kolorowe