Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć w punkcie przedszkolnym „Twórcza kraina”

ROZEZNANIE RYNKU NA PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH

W związku z prowadzeniem rozeznania rynku na prowadzenie zajęć dodatkowych w punkcie przedszkolnym „Twórcza kraina” we Wrocławiu zapraszamy do składania ofert.

Przewidujemy zajęcia z zakresu: gimnastyka korekcyjna, rytmiczno-muzycznych, z kompetencji społeczno-emocjonalnych, matematyki, ceramiki, teatralnych,z terapeutą integracji sensorycznej, z psychologiem, z logopedą.

Zajęcia realizowane w projekcie „Twórcza kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Rozeznanie rynku_zajęcia dodatkowe

Rekomendowane artykuły