Autyzm czy nie autyzm ? szkolenie dr hab. Joanny Kruk-Lasockiej ZAPISY TRWAJĄ

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Autyzm czy nie autyzm ?  Możliwości rozpoznawania autyzmu u dziecka w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy psychomotoryki

 Czy trudności, które obserwujesz u dziecka o dobrym intelektualnym rozwoju, mogą mieć związek z autyzmem?  Jak je rozpoznać, wykorzystując narzędzia psychomotoryczne? W jaki sposób je opisać, opracować psychomotoryczne studium przypadku dziecka? Jeśli chcesz się dowiedzieć, ten warsztat jest dla Ciebie

Prowadząca: dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Liczba miejsc ograniczona: min. 10

Godziny: 9:00 – 17:15

Termin: zostanie wyznaczony po uzbieraniu się min. 10 uczestników

Miejsce szkolenia: siedziba TWP OR we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 13a

Cena szkolenia: 500,00 zł/osoba

W cenie szkolenia ujęte są materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

By zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia.

Cele zajęć

– uzyskanie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autyzmu u dziecka o dobrym intelektualnym rozwoju- w świetle diagnozy psychomotorycznej

– wypracowanie umiejętności wykorzystania narzędzi psychomotorycznych w warsztacie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

– opracowanie psychomotorycznego studium przypadku dziecka

Program warsztatu

9:00 – 10.00 Co trzeba wiedzieć o autyzmie?

10.00 -11.15 Dziwne dziecko w klasie – czy to musi być autyzm? Dziwne znaczy jakie? Pokazanie objawów w obszarze motoryki, w sferze emocjonalno-społecznej oraz percepcyjno-poznawczej

11.15.- 11.30 Przerwa kawowa

11.30.- 13.30 Omówienie stanów bliskich spektrum autyzmu

– Syndrom Geek’a

– Łagodny kraniec – jeszcze nie zespół Aspergera

– Zespół Aspergera to już stany ze spektrum

13.30. – 13.45 Przerwa kawowa

13.45. – 16.15 Różnicowanie  omówionych zespołów  w świetle psychomotorycznej diagnozy

Rozumienie diagnozy psychomotorycznej. Podobieństwa i różnice, które każą się zastanowić nad rozpoznaniem autyzmu.  Pokazanie i omówienie wybranych psychomotorycznych testów, skal, autorskich  próbek, zabaw, rysunków

16.15.- 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 17.15 Analiza wybranych przypadków dzieci z wykorzystaniem materiału filmowego i omówionych narzędzi. Wspólne opracowanie studium przypadku. Zakończenie

O prowadzącej: Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka: pedagog specjalny, emerytowany profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Była inspiratorką działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywną działaczką Krajowego Towarzystwa Autyzmu (od 1990 roku pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej). W 1992 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego utworzyła Pracownię Badań nad Autyzmem, którą kierowała do 1998 roku. W 1999 roku powołała w DSW Gabinet Diagnozy i Terapii dla Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju, którym kierowała do 2021 roku. Opracowała „Psychomotorykę Spotkania” -autorską koncepcję rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i wspierania rozwoju dziecka. Autorka wielu publikacji, między innymi: ,,Autyzm czy nie autyzm?’’ (1999), ,, Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej” (2012), ,, Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu”(2021).

Rekomendowane artykuły