REKRUTACJA DO PROJEKTU 23.04.2019 – 17.05.2019

przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 23.04.2019 – 10.05.2019,  weryfikacja złożonych dokumentów: 11.05.2019 – 16.05.2019, ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz sporządzenie listy rezerwowej: 17.05.2019

Dnia 17 maja 2019 zakończyła się rekrutacja do projektu po naszej stronie jako Partnera Wiodącego. Wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, wszystkim osobom biorącym udział w procesie rekrutacji  przekazane zostały poprzez -email.

Żłobek powstaje w ramach projektu partnerskiego:

„TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW” realizowanego przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Żłobek powstaje z myślą o rodzicach/prawnych opiekunach dzieci powracających do pracy po urlopie: macierzyńskim, rodzicielskim oraz osobach pozostających bez zatrudnienia tj osobach bezrobotnych/biernych zawodowo (w tym na urlopach wychowawczych).

Do projektu przyjętych zostanie 25 rodziców/opiekunów prawnych dzieci spełniających kryteria:

– mieszka na terenie gminy miasta Wrocław

– przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub jest osobą bez zatrudnienia deklarującą chęć powrotu do pracy.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci niepełnosprawne!

Jak aplikować do udziału w projekcie:

– pobierz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.twpwroclaw.pl

– dostarcz dokumenty do Biura Projektu: osobiście, pocztą tradycyjną Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział     Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław lub prześlij na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl

– jeśli chcesz uzyskać więcej informacji: zadzwoń: 531 538 697, napisz: szkolenia@twpwroclaw.pl

SPOTKANIE INFORMACYJNE

29 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00

ul. Wagonowa 1

53-609 Wrocław

Zgłoś się na spotkanie:

szkolenia@twpwroclaw.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE


Regulamin rekrutacji_uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu_status na rynku pracy

Załącznik nr 6 Zaświadczenie od pracodawcy 1

Załącznik nr 7 Zaświadczenie od pracodawcy 2

Załącznik nr 8 Zaświadczenie od pracodawcy 3

Załącznik nr 9 Karta informacyjna o dziecku_zgody i oświadczenia

Załącznik nr 10 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
tel. 71 373 57 97


Osoba do kontaktu

Magdalena Zakrzewska-Olejnik
71 373 57 97 wew. 19 kom. 531 538 697


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.