CENNIK 2024/2025

Miejsca komercyjne (pełnopłatne):

Jednorazowa opłata wpisowa: 500,00 zł (płatna do 7 dni od podpisania umowy)

Opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne miesięczne – opłata stała): 1400,00 zł

*gdy przysługuje Rodzicom dofinansowanie z ZUS w wysokości 400,00 zł miesięcznie – czesne miesięczne wynosi 1000,00 zł

Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 120,00 zł

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna) – stan na 26.04.2024:

16,50 zł – dieta zwykła, dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, bezglutenowa

*zamówienia na posiłki odbywa się przez zewnętrzny systemy firmy realizującej usługę cateringową

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem aplikacji Livekid

Jeżeli są Państwo zainteresowani miejscem w naszym żłobku prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dla żłobka w Kłodzku, który dostępny jest tutaj

Do 31.10.2023 w żłobku realizowany był projekt unijny pn. „ŻŁOBKI TWÓRCZA KRAINA – NOWE MIEJSCA DZIECIĘCYCH SPOTKAŃ SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3″.