„Plastyczne ABC, czyli jak wyczarować wiosnę” 24.03.2018

Zapraszamy serdecznie na warsztat metodyczny:

„Plastyczne ABC, czyli jak wyczarować wiosnę

Liczba godzin dydaktycznych: 8
Termin warsztatu: 24 marca 2018 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 15:30
Warsztat poprowadzi:  mgr Katarzyna Łabędzka – Hełka
Koszt udziału w warsztacie: 150 zł

W programie warsztatu:

  • Zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowaniem wybranych technik plastycznych – wykonanie prac w różnym formacie przez zastosowanie monotypii, stempli i szablonów, technik malarskich i rysunkowych, papieroplastyki, frottage, elementów origami oraz technik z zakresu rękodzieła tj. quilling, filcowanie, twistart i inne;
  • Pokazanie możliwości materiałów i narzędzi nie tylko plastycznych, twórcze przetwarzanie przedmiotów;
  • Zachęcanie do twórczego interpretowania i twórczego podejścia w stosunku do tematu poszczególnych zadań, doboru kolorystyki, nadawanej formy;
  • Zapoznanie z wybranymi sposobami wykończenia i oprawienia prac;
  • Inspirowanie do własnych działań w temacie;

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Uwaga! W przypadku gdy warsztat będzie opłacany przez placówkę/firmę prosimy o podanie na formularzu pełne dane do wystawienia FV oraz termin płatności dogodny dla Państwa (7/14/21 dni). Prosimy nie opłacać warsztatu ze swojego prywatnego konta. W dniu warsztatu otrzymają Państwo FV dla placówki z odroczonym terminem płatności.

„Wiosenne inspiracje – zastosowanie wybranych elementów systemu Edukacja przez ruch w praktyce nauczyciela dziecka młodszego” 10.03.2018

Zapraszamy serdecznie na warsztat metodyczny:

„Wiosenne inspiracje  – zastosowanie wybranych elementów systemu Edukacja przez ruch w praktyce nauczyciela dziecka młodszego

Liczba godzin dydaktycznych: 6
Termin warsztatu: 10 marca 2018 r. (sobota) w godzinach 09:00– 13:30
Warsztat poprowadzi:  Katarzyna Łabędzka – Hełka
Koszt udziału w warsztacie: 90 zł

 

W programie warsztatu:

  • spotkania z wybranymi technikami i metodami Systemu Edukacja przez ruch. Ćwiczenia podstawowe i autorskie rozwiązania tematyczne;
  • praca na małych i dużych formatach – tworzenie kart pracy indywidualnych i grupowych, z zastosowaniem określonych procedur kreślenia i składania papieru – m.in.: elementy origami;
  • praca z rytmem, muzyką i obrazem – praktyczne rozwiązania, tworzenie tematycznych kart pracy związanych z wiosną na różnym poziomie edukacyjnym /od 3-latków/.
  • aspekty matematyczne kart pracy oraz praca ze słowem i obrazem;
  • praktyczne rozwiązania – jak dokumentować realizację kart pracy w Systemie EPR.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Uwaga! W przypadku gdy warsztat będzie opłacany przez placówkę/firmę prosimy o podanie na formularzu pełne dane do wystawienia FV oraz termin płatności dogodny dla Państwa (7/14/21 dni). Prosimy nie opłacać warsztatu ze swojego prywatnego konta. W dniu warsztatu otrzymają Państwo FV dla placówki z odroczonym terminem płatności.

Kurs kroju i szycia – poziom I stopnia – 20.03.2018

Termin:  20.03-24.05.2018  
zajęcia będą się odbywać we wtorki i czwartki w godz.: 16:45 – 19:45

Liczba godzin: 70
Cena kursu: 800 zł (100 zł wpisowego + 700 zł)

Ekstra dodatek (płatny dodatkowo 200zł):  godzinna profesjonalna sesja zdjęciowa w stylu Fashion.

Cena obejmuje wykonanie sesji zdjęciowej oraz 5 zdjęć obrobionych graficznie, wszystko otrzymasz w wersji elektronicznej.
Sama możesz sobie skomponować stylówkę, a może właśnie z elementem uszytym na naszym kursie kroju i szycia.
Makijaż i czesanie w twoim zakresie.
Sesję zdjęciową można wykonać w trakcie kursu lub zaraz po jego zakończeniu w godzinach 16:30 – 18:30.
Przykładowe zdjęcia wykonane przez naszego fotografa znajdziesz na stronie www.michalmotyka.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Więcej o kursie….

Kurs kroju i szycia – poziom I stopnia – tryb niedzielny 25.02-15.04.2018

Termin: 25.02.2018 – 15.04.2018
zajęcia będą się odbywać w niedziele w godz.: 09:00 – 15:00

Liczba godzin: 56
Cena kursu: 600 zł (100 zł wpisowego + 500 zł)

Ekstra dodatek (płatny dodatkowo 200zł):  godzinna profesjonalna sesja zdjęciowa w stylu Fashion.

Cena obejmuje wykonanie sesji zdjęciowej oraz 5 zdjęć obrobionych graficznie, wszystko otrzymasz w wersji elektronicznej.
Sama możesz sobie skomponować stylówkę, a może właśnie z elementem uszytym na naszym kursie kroju i szycia.
Makijaż i czesanie w twoim zakresie.
Sesję zdjęciową można wykonać w trakcie kursu lub zaraz po jego zakończeniu w tygodniu w godzinach 16:30 – 18:30.
Przykładowe zdjęcia wykonane przez naszego fotografa znajdziesz na stronie www.michalmotyka.pl

HARMONOGRAM :

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Więcej o kursie….

 

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 06-08.04.2018

Liczba godzin dydaktycznych: 30
Cena kursu: 550,00 zł

Terminy zajęć:                        
Piątek 06.04.2018 od godz. 15:00
Sobota 07.04.2018 od godz. 09:00
Niedziela 08.04.2018 od godz. 09:00

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Więcej o kursie….

Asystent Rodziny 10.03 – 21.07.2018 r. – zmiana terminu

Asystent Rodziny

– szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować do pracy w charakterze asystenta rodziny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w poradniach rodzinnych oraz instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, nr 288, poz. 1690) oraz  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Ukończenie szkolenia zapewni znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami
(z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Po jego zakończeniu uczestnicy przygotowani będą do pełnienia funkcji asystenta rodziny i mogą pracować bezpośrednio w środowisku rodziny.

W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
szkolenie uwzględnia nowe działania przypisane do pracy asystenta rodziny.

Termin szkolenia: 24.02.2018 – 08.07.2018   Zmiana terminu: 10.03 – 21.07.2018
Liczba godzin: 240
Zajęcia odbywać się będą w systemie sobotnio-niedzielnym, co dwa tygodnie w godzinach 9:00-17:15      
Cena szkolenia: 2 100 zł                Uwaga promocja – cena szkolenia: 1 850 zł (350 zł wpisowego + 1500 zł)

Dla osób, które udokumentują wieloletni staż pracy, a nie posiadają pełnych kwalifikacji na asystenta rodziny jest możliwość  ukończenia kursu w formie niestacjonarnej.

Harmonogram zjazdów

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Więcej o szkoleniu…

Podstawowe zabiegi ratujące życie – udzielanie dziecku pierwszej pomocy 10.02.2018

Termin:  10.02.2018   zajęcia będą się w godz.: 9:00 – 15:00
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 90 zł

Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym oraz wolontariusze zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
Zapraszamy zatem Państwa, którzy powinni zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy na szkolenie pn. „Podstawowe zabiegi ratujące życie – udzielanie dziecku pierwszej pomocy”.
Zajęcia poprowadzi ratownik medyczny Adrian Okólski. Czytaj dalej

Co się kryje w wielkanocnym koszyku – zastosowanie wybranych elementów Systemu Edukacja przez ruch w praktyce nauczyciela dziecka młodszego 17.02.2018

Zapraszamy serdecznie na warsztat metodyczny:

Co się kryje w wielkanocnym koszyku – zastosowanie wybranych elementów Systemu Edukacja  przez ruch w praktyce nauczyciela dziecka młodszego

Liczba godzin dydaktycznych: 6
Termin warsztatu: 17 luty 2018 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 13:30
Warsztat poprowadzi:  Katarzyna Łabędzka – Hełka
Koszt udziału w warsztacie: 90 zł

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli nauczania początkowego, pracowników świetlic i osób pracujących z dziećmi.Czytaj dalej

„Zabawy muzyczno – ruchowe oraz warsztat komputerowy – jak przygotować piosenki i utwory do przedstawień szkolnych i przedszkolnych” 10.02.2017

Serdecznie zapraszamy na profesjonalny warsztat edukacyjny

Zabawy muzyczno – ruchowe  oraz warsztat komputerowy – jak przygotować piosenki i utwory do przedstawień szkolnych i przedszkolnych

Liczba godzin dydaktycznych: 4
Termin warsztatu: 10 luty 2018 (sobota) w godzinach 10:00 – 13:00
Warsztat poprowadzi:  Beata Rusnak i Jakub Szczęsny
Koszt udziału w warsztacie: 150 zł

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli nauczania początkowego, pracowników świetlic i osób pracujących z dziećmi.Czytaj dalej