ASYSTENT RODZINY szkolenie 240 godz. 11.01.2020-16.05.2020

Zapraszamy na 240 godzinne szkolenie kwalifikacyjne „Asystent Rodziny”.

Termin realizacji szkolenia: 11.01.2020 – 16.05.2020

Szkolenie realizowane jest według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DECYZJA NR 7/2016/AR  z dnia 19.10.2016 r. i jest zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r.

Szkolenie ma na celu profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze asystenta rodziny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w poradniach rodzinnych oraz instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Ukończenie szkolenia zapewni znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Po jego zakończeniu uczestnicy przygotowani będą do pełnienia funkcji asystenta rodziny i mogą pracować bezpośrednio w środowisku rodziny.

Cena: 1850,00 zł (w tym wpisowe 200 zł)

PROMOCJA: przy zapisie do 31 grudnia 2019 r. cena za szkolenie 1650,00 zł

Terminy zjazdów:

Styczeń: 11-12; 25-26

Luty: 08-09; 22-23

Marzec: 07-08; 21-22

Kwiecień: 04-05; 18-19

Maj:09-10; 16

Rekrutacja trwa do 10 stycznia 2020 r., osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego FZ-Asystent-Rodziny-2019 i przesłanie na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Pani Elżbieta Zawierucha pod nr tel. 71 373 57 97 wew. 15, kom. 665 215 142.

Więcej informacji o szkoleniu znajdą Państwo tutaj.

Rekomendowane artykuły