Obsługa komputera w zakresie podstawowym

laptop-1205256_1920

 

Cele główne szkolenia:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodną pracę w środowisku Microsoft Windows;
 • nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z edytora Microsoft Word dla redagowania i drukowania dokumentów;
 • nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dla wykonywania obliczeń
  i analizy danych, w tym analizy graficznej;
 • poznanie głównych rodzajów prezentacji MS Power Point i metod ich tworzenia oraz tworzenie prezentacji dostosowanej wyglądem do własnych potrzeb;
 • nabycie gruntownej wiedzy niezbędnej dla korzystania z poczty elektronicznej oraz Internetu.;

 

Liczba godzin: 50

 

PROGRAM SZKOLENIA: PROGRAM

 1. Ogólne zasady budowy i funkcjonowania komputera
 2. Podstawy MS Word
 3. Podstawy MS Excel
 4. Podstawy MS Power Point
 5. Podstawy Internetu

 

Podczas każdych zajęć uczestnicy otrzymują do zrobienia ćwiczenia, które sprawdzają stopień opanowania omawianych zagadnień, a równocześnie umożliwiają wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących obsługi poszczególnych programów.
 

Przykładowe ćwiczenia w ramach poszczególnych modułów tematycznych:

 • Ogólne zasady budowy i funkcjonowania komputera: sprawdzanie zasobów, tworzenie, kopiowanie, kasowanie, wyszukiwanie folderów, plików, zmiana nazw, uruchamianie programów, formatowanie dyskietki, itp.
 • Podstawy MS Word: praca z tekstem, przygotowanie pisma, zamówienia, upomnienia, faktur, kopert (szablon dokumentu)
 • Podstawy MS Excel: tworzenie tabel, list sprzedawcy, kartotek kontrahentów, towarów i usług, faktur sprawozdań , sortowanie wg kategorii
 • Podstawy MS Power Point: tworzenie własnej prezentacji;
 • Podstawy Internetu: wyszukiwanie informacji na zadany przez prowadzącego temat;

 

Każdy uczestnik po zakończonym kursie/szkoleniu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).