Kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Cambridge English First
dawniej FCE (First Certificate in English) opracowany dla grupy zawodowej nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Uwaga: Organizacja kursu z języka niemieckiego możliwa jest w przypadku rekrutacji grupy kandydatów (min 12 osób) legitymujących się podobnym poziomem biegłości.

 

Cel kursu: Podniesienie kompetencji językowych oraz uzyskanie kwalifikacji wymaganych do nauczania języka angielskiego.

Poziomy i ilość godzin poszczególnych zajęć:

  • A1 (początkujący) 120 godzin Speakout elementary lub 100 godzin Speakout elementary + 40 godzin platformy e-learningowej
  • A2 (niżej średniozaawansowany) 120 godzin Speakout elementary lub 100 godzin Speakout elementary + 40 godzin platformy e-learningowej
  • przygotowanie do egzaminu FC (B1 – 120 godz. + B2 – 120 godz.) – zajęcia mają na celu utrwalenie sprawności testowanych na egzaminie poprzez ćwiczenia technik egzaminacyjnych oraz przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu
  • egzamin Cambridge English First  

W trakcie rekrutacji przeprowadzony zostanie test diagnostyczny, na podstawie którego nastąpi zakwalifikowanie na odpowiedni poziom zgodny z Common European Frameworks of References for Languages.

 

Ogólna charakterystyka kursu:
Zajęcia mają na celu utrwalenie sprawności testowanych na egzaminie poprzez  ćwiczenia technik egzaminacyjnych oraz przygotowując uczestników do pomyślnego zdania egzaminu.

 

Struktura egzaminu:
Egzamin FC jest dla osób o poziomie zaawansowania B2, składa się z 5 części: rozumienie tekstu (1 godzina), pisanie (1 godzina 20 minut), test leksykalno-gramatyczny Use of English (45 minut), rozumienie ze słuchu (40 minut), mówienie (14 minut).

 

Czas trwania i sposób organizacji kursu:

  • kurs rozpocznie się z chwilą uzbierania grupy.
  • długość kursu uzależniona jest od poziomu rekrutowanej grupy
  • zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, to jest 2 razy w tygodniu po 135 minut, w godzinach od 16:30 do 19:00
  • istnieje możliwość utworzenia grup porannych w godzinach od 8:00 do 10:15
  • zajęcia odbywać się będą w naszej siedzibie przy ul. Wagonowej 1 we Wrocławiu lub w uzgodnionym wspólnie, innym miejscu

 

Kadra prowadząca zajęcia: Zajęcia prowadzić będzie wykwalifikowana kadra lektorów ze Studium Języków Obcych – Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi z różnych branży. Nasi lektorzy mają również doświadczenie m.in. w przygotowaniu do matury i egzaminów językowych.